زبان فرانسه - come to learn french

ساخت وبلاگ

به نام خدا

 

 

 

 


Parfois, quand quelqu'une pleure, voyez-vous, il vaut mieux ne pas se demander pourquoi!

 

پــَــق فوا ، کان .  کِل کــون .  پلوق ، وو آیه - وو ، ایل .  وُ. 

 

می یو .  نُ .  پَس .  دُمان دِ.  پوق کو آ !

Parfois, seulement 3 mots assez pour causer

پــَــق فوا ، سُل مان.  تقوآ . مو. اَسِ . پوق . کُزِ


Elle peut se sentir bien à nouveau

اِل . پو . سُ {پوس} .  سان تیق . بی یَــن . اَ . نو وو

Et ces trois mots sont les suivants:

اِ . سِ . تقوآ . مو . سُن . لِ . سو ای وان

Je suis ici à côté de vous.

ژُ.  سویی . ای سی . اَ . کوته . دُ . وو

 

 

 

 

 

 

گاهی ؛وقتی کسی را در حال گریستن می بینید ، بهتر است که نپرسید چرا؟!

 

 

گاهی فقط 3 کلمه کافیست تا باعث شود

 

 

دوباره احساسی خوب به او دست دهد

 

و آن سه کلمه عبارت اند از :

من این جا کنارتم .

 

 Sometimes, when someone is crying, you see, it's better not ask why!

Sometimes just 3 words enough to cause

She can feel good again

And those three words are:

I'm here beside you.


اصل نوشته به زبان فارسی است که بنده آن را به دو زبان دیگه نوشته ام .

زبان فرانسه - come to learn french...
ما را در سایت زبان فرانسه - come to learn french دنبال می کنید

برچسب : french,learning french,romantique,دل نوشته ,زبان فرانسوی, فرانسه , جملات کوتاه فرانسوی , جملک , نویسنده : reza & maryam french بازدید : 996 تاريخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 13:58

Au Nom Du Dieu

 

به پسره میگم تولدت مبارک

میگه : مرسی عزیزم تولد توام مبارک !!!

به هر حال پسره دیگه ، بیشتر از اینم انتظار نمیره !!!

 

بله ، اما بریم سراغ قسمت آخر صفت تفضیلی و در کل قیاس دو چیز !!!

 

Aussi / Autant ……… que

 

از این عبارت قیاسی استفاده می شود برای :

 

·         یک صفت یا قید

 

Aussi + adjective / adverbe + que

 

La piscine des Dupont  et celle des Durand mesurent 12 x 6m. ===== La piscine des Durand est aussi grande que celle des Dupont.

Il va au Gymnase club aussi souvent que moi.

 

·         یک اسمAutant de + nom sans article + que

 

J’ai trois frères, lui aussi. === J’ai autant de frères que lui.

Février n’a pas autant de jours que mars.

 

 

 

·         یک فعل

 

Verbe + autant que

 

Dans sa jeunesse, Picasso peignait beaucoup. A 80 ans aussi. =========

À 80 ans, Picasso peignait autant que dans sa jeunesse.

Aujourd’hui, Le vent souffle autant qu’hier.

 

یادداشت : plus , moins , autant   خیلی اغلب !!! با en  استفاده می شوند .

Est-ce qu’il y a autant  de stations de ski dans les Pyrénées que dans les Alpes ?

Non, il y en a moins.

 

 

و اما خلاصه آن چه گفته شد را در زیر می بینید :

 

 

الان بچه ۴ساله از باباش Galaxy Note II میخواد بعد ما یه فامیل داشتیم اسم بچش رضا بود ، تا ۱۲سالگی هرکی میگفت سکوت علامت رضاست من فکر میکردم علامت اونه !

 

 

زبان فرانسه - come to learn french...
ما را در سایت زبان فرانسه - come to learn french دنبال می کنید

برچسب : گرامر,grammer,دستور زبان , francais,فرانسه, نویسنده : reza & maryam french بازدید : 1035 تاريخ : 5 مرداد 1392 ساعت: 9:9

Au Nom Du Dieu

 

 

چند نکته از Plus … que  مانده که به آن اشاره می کنم :

ما می توانیم آن رااصلاح کنیم با beaucoup , bien , un peu :

                                                           Beaucoup plus  ............

L’exercice numéro 2   est  ............  Bien plus            facile que l’exercice numéro 5  

                                                               Un peu plus               ............

 

 

نکته بعدی این که ؛ نگید :

Il a plus de l’argent que moi.

اما بگید :

Il a plus d ‘argent que moi.

 

او بیش تر از من پول دارد.

 

 و نکته آخر این که ، در موقعی که با فعل همراه است ، s آخر کلمه plus   تلفظ می شود ؛ در مواقع دیگر ، s تلفظ نمی شود مگر این که بعد از آن حرف صدا داری وجود داشته باشد .

 

 

اما عبارت قیاسی دیگر که به آن اشاره خواهیم کرد ، این است :

Moins ….. que

( کم ) تر ......  از 

 

 از این ساختار قیاسی استفاده می شود برای :

·         یک صفت یا قید

Moins + adjective / adverbe + que

Aujourd’hui, il fait 6°, hier, il faisait 0°.   ======= Aujourd’hui, il fait moins froid qu’hier.

Je vois moins bien qu’avant. Il faut que je porte des lunettes.

امروز، دمای هوا 6 درجه سانتی گراد است. دیروز ، دمای هوا 0 درجه سانتی گراد بود. ===== امروز ، دمای هوا کم تر سرد تره نسبت به دیروز!! ( همان طور که گفتم ، اونا سرد تر یا گرم تر ندارن ؛ اما برای ترجمه فارسی ما باید بگوییم : « امروز، هوا گرم تر از دیروز است. »

 

توجه !!! برای ترجمه عباراتی با این ساختار ، همانند صفات تفضیلی فارسی خودمون ، صفت متضاد آن را استفاده می کنیم ، سپس  « تر » را استفاده می کنیم . در مثال بالا ، سرد را به گرم و سپس تر را استفاده کردیم .

 

·         یک اسم

Moins de + nom sans article + que

 

À Venise, il y a beaucoup de touristes en été. Il n’y en a pas beaucoup en hiver. =======

À Venise en hiver, il y a moins de touristes qu’en été.

در ونیز ، در فصل تابستان توریست های زیادی وجود دارد . در فصل زمستان از آن = ازش ( = توریست ) وجود ندارد .

در ونیز در فصل زمستان ،توریست کم تری نسبت به تابستان وجود ندارد.

توجه !!! در عباراتی با چنین ساختار ، کلمه que   را « نسبت به »  ترجمه می کنیم .  

Les habitudes alimentaires des Français ont changé. Ils mangent moins de pain qu’avant.

عادات غذایی فرانسویان تغییر کرد ( است ) . آن ها کم تر نان نسبت به قبل می خورند .

 

·         یک فعل

Verbe + moins que

 

Hier, Pierre a fumé tout un paquet de cigarettes. Aujourd’hui, il en a fumé un demi paquet.======

دیروز ، پییر تمام یک بسته سیگار را دود کرد!! امروز، او از آن ( = سیگار ) نصف یک پاکت را دود کرد .

 

Pierre a moins fumé aujourd’hui qu’hier.

پییر امروز کم تر از دیروز سیگار کشید .

Maintenant, on s’écrit moins que dans le passé mais on se téléphone beaucoup plus.

هم اکنون ، کم تر از گذشته  نامه نوشته می شود اما بیش تر تلفن می شود .

 

 

 

 

 این مبحث ادامه دارد .....

 

از طرف : رضا 

 

 

زبان فرانسه - come to learn french...
ما را در سایت زبان فرانسه - come to learn french دنبال می کنید

برچسب : گرامر,grammer,دستور زبان , francais, نویسنده : reza & maryam french بازدید : 1387 تاريخ : 3 مرداد 1392 ساعت: 9:44