متن خواندن !

ساخت وبلاگ

 

Vacances payées à la moitié de sa semaine habituelle

 

Mon fils travaille pour une petite compagnie depuis un an. Lors d’un ralentissement des activités, le patron a incité les employés à prendre une semaine de vacances. Mon fils l’a fait et à son retour, la compagnie lui a payé 17 heures pour cette semaine au lieu des 35 habituelles. On lui a dit que c’était tout ce qu’ils pouvaient payer à ce moment-ci. A-t-il un recours ?» – Claire

 

Johanne Tellier, avocate à la Commission des normes du travail (CNT), affirme que c’est illégal.

«L’employé a convenu avec son employeur d’utiliser une semaine de vacances alors que les activités étaient au ralenti et il se retrouve à être payé seulement pour la moitié de sa semaine : ça ne fonctionne pas», affirme-t-elle.

L’employé a le droit de réclamer d’être rémunéré pour une semaine complète de travail.

«Je lui conseille de parler à son employeur, affirme  Tellier. S’il ne collabore pas, l’employé doit déposer une plainte à la CNT dans l’année suivant la semaine qui a été payée seulement en partie. Habituellement, les employeurs collaborent rapidement parce qu’ils n’ont pas d’argument pour ne pas payer.»

 

ترجمه بر عهده ی خودتون ولی  در ادامه مطلب می توانید ببینید .

 

 

 

بهای تعطیلات در نیمی از هفته معمولی

 


پسرم برای یک شرکت کوچک طی یک سال کار می کند . در زمان  کاهش مشغلات ، رئیس، کارمندان را به گرفتن یک هفته تعطیلات تشویق کرده است . پسرم از آن استفاده کرد و پس از بازگـشتـش(از سفر) ، شرکت به او (به اندازه) 17 ساعت به جای 35ساعت معمول حقوق پرداخت کرده است . به او گفته اند که در آن زمان این  تمام آن چیزی بوده آن ها می توانسته اند پرداخت کنند ( به عنوان دست مزد بدهند ) . آیا داد خواستی وجود دارد ؟ (آیا درخواست تجدید نظر است؟)


جوهان تلییر ، وکیلی با کمیسیون استاندارد کار (س ان ت) ،اذعان می کند ! (می گوید) که این (کار) غیر قانونی است .

او (شخص مونث = مادر) می گوید : " کارمند با  کارفرمای خود به توافق استفاده از یک هفته تعطیلات رسیده است در حالی که کارها اندک بوده اند و او(کارمند) خود را تنها با نیمی از دستمزد هفتگی اش می بیند .(مواجهه می شود.) : این (کارشون)  شایسته نیست ."

کارمند حق درخواست برای پرداخت کامل یک هفته کار(ی) (خود را) دارد.

 آقای تلییر می گوید : من بهش توصیه می کنم که با کارفرمای خود صحبت کند . اگر جواب نداد ، کارمند باید یک شکایت نامه به س ان ت در (همان) سال هفته آتی که تنها بخشی از آن پرداخت شده است بفرستد . به طور معمول ، کارفرمایان  به سرعت همکاری می کنند (بقیه مانی رو میدن !) چرا که آن ها دلیلی ندارند که (بقیه ی پول را) پرداخت نکنند .

ترجمه : رضا

متن : مریم

زبان فرانسه - come to learn french...
ما را در سایت زبان فرانسه - come to learn french دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : reza & maryam french بازدید : 2134 تاريخ : شنبه 2 آذر 1392 ساعت: 4:33