زبان فرانسه - come to learn french

متن مرتبط با «grammer» در سایت زبان فرانسه - come to learn french نوشته شده است

گرامر - قسمت آخر صفت تفضیلی

  • Au Nom Du Dieu   به پسره میگم تولدت مبارک میگه : مرسی عزیزم تولد توام مبارک !!! به هر حال پسره دیگه ، بیشتر از اینم انتظار نمیره !!!   بله ، اما بریم سراغ قسمت آخر صفت تفضیلی و در کل قیاس دو چیز !!!   Aussi / Autant ……… que   از این عبارت قیاسی استفاده می شود برای :   ·         یک صفت یا قید   Aussi + adjective / adverbe + que   La piscine des Dupont  et celle des Durand mesurent 12 x 6m. ===== La piscine des Durand est aussi grande que celle des Dupont. Il va au Gymnase club aussi souvent que moi.   ·         یک اسم Autant de + nom sans article + que   J’ai trois frères, lui aussi. === J’ai autant de frères que lui. Février n’a pas autant de jours que mars.       ·         یک فعل   Verbe + autant que   Dans sa jeunesse, Picasso peignait beaucoup. A 80 ans aussi. ========= À 80 ans, Picasso peignait autant que dans sa jeunesse. Aujourd’hui, Le vent souffle autant qu’hier.   یادداشت : plus , moins , autant   خیلی اغلب !!! با en  استفاده می شوند . Est-ce qu’il y a autant  de stations de ski dans les Pyrénées que dans les Alpes ? Non, il y en a moins.     و اما خلاصه آن چه گفته شد را در زیر می بینید :     الان بچه ۴ساله از باباش Galaxy Note II میخواد بعد ما یه فامیل داشتیم اسم بچش رضا بود ، تا ۱۲سالگی هرکی میگفت سکوت علامت رضاست من فکر میکردم علامت اونه !    ,گرامر,grammer,دستور زبان , francais,فرانسه ...ادامه مطلب

  • ادامه گرامر : قیاس و صفت تفضیلی ( شماره 2 )

  • Au Nom Du Dieu     چند نکته از Plus … que  مانده که به آن اشاره می کنم : ما می توانیم آن رااصلاح کنیم با beaucoup , bien , un peu :                                                            Beaucoup plus  ............ L’exercice numéro 2   est  ............  Bien plus            facile que l’exercice numéro 5                                                                  Un peu plus               ............     نکته بعدی این که ؛ نگید : Il a plus de l’argent que moi. اما بگید : Il a plus d ‘argent que moi.   او بیش تر از من پول دارد.    و نکته آخر این که ، در موقعی که با فعل همراه است ، s آخر کلمه plus   تلفظ می شود ؛ در مواقع دیگر ، s تلفظ نمی شود مگر این که بعد از آن حرف صدا داری وجود داشته باشد .     اما عبارت قیاسی دیگر که به آن اشاره خواهیم کرد ، این است : Moins ….. que ( کم ) تر ......  از     از این ساختار قیاسی استفاده می شود برای : ·         یک صفت یا قید Moins + adjective / adverbe + que Aujourd’hui, il fait 6°, hier, il faisait 0°.   ======= Aujourd’hui, il fait moins froid qu’hier. Je vois moin,گرامر,grammer,دستور زبان , francais ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها