زبان فرانسه - come to learn french

متن مرتبط با «romantique» در سایت زبان فرانسه - come to learn french نوشته شده است

سفر

 • سلام ، من  از سفر قندهار بازگشتم !! من در این سفر چیز های زیادی دیدم !!! مثلا نمی دانستم دارم پسر می بینم یا دختر  و اگه هم دختر بودند نمی دانستم چرا آن ها را با جن ها اشتباه می گرفتم !!! به زنم به تخته کلا فرهنگ کشور و حیا داره از ایران رخت بر می بندد و گورش را گم می کند !!! یا نمی دانم چرا هی توی تلوزیون می گن آمار ازدواج پایین اومده در حالی که من هر کسی رو می دیدم دستش توی دست شوهرش می بود شاید من اشتباه می دیدم !!! شاید !! و هزاران چیز دیگر که جای گفتنش نیست . خلاصه با کوله باری از تجربه خدمتتون بازگشتم !! امااگه کسانی که مثل من یه اشتباهی کردند و می خواهند عذر خواهی کنند بنده تو اولین پست پس از بازگشتم از سفر !!   این عبارت ها رو براتون گذاشتم که می تونین براش اس ام اس بدین !!! و ازش عذر خواهی کنین من که گفتم با تجربه های زیادی خدمتتون اومدم !! امید وارم که شمارشو هنوز از روی گوشیتون پاک نکرده باشین !!! بریم سراغ این جملات :     J'ai fait une erreur et je m'en excuse J'ai fait une faute, je sais que j'abuse Seras-tu me pardonner mes erreurs Je t'ai fait mal et j'ai mal au coeur   من یه غلطی کردم و بابت اون معذرت می خوام من اشتباه کردم ، می دونم که بدرفتاری کردم اشتباهاتمو بهم ببخش من بهت آسیب رساندم ( من تو را شکوندم )و دلم گرفته است .   چطور بود ؟؟؟ها؟ خواهش می کنم !! چی ؟! بازم می خواهید !! باشه اینم یکی دیگه :   mes erreurs je confesse Chérie, je t'aime et je veux que notre amour jamais ne cesse   اشتباهاتمو قبول دارم عزیزم ، من دوستت دارم و می خوام که عشقمون هرگز به پایان نرسه !   و در آخر هم یه عبارت کمی سخت فرانسوی برای معذرت خواهی که ... خودتون بــبـیــنــید :   Je ne suis pas parfait et tu le sais J'ai fait une erreur et je le paie Seras-tu me pardonner De t'avoir tant blessé?   من درست کار ( بی عیب ) نیستم و تو اینو می دونی من یه اشتباهی کردم و بهایش را می پردازم تو منو می بخشی از این که چنان آزرده خاطر شدی ؟ ( ترجمه تحت الفظی: تو منو می بخشی از {این که} برات داشت آن قدر صدمه )     خب دوستان تا دیداری دگر، خدا نگ,french,learning french,romantique,دل نوشته ،زبان فرانسوی، فرانسه ، جملات کوتاه فرانسوی ، جملک ...ادامه مطلب

 • دل نوشته - فارسی

 •   Dans notre secteur, la sainteté d'un veuf est plus qu'un responsible .   R/J     در محله ی ما ، حرمت یک بیوه بیش تر از یک مسوول است .    ,french,learning french,romantique,دل نوشته ،زبان فرانسوی، فرانسه ، جملات کوتاه فرانسوی ، جملک ...ادامه مطلب

 • دل نوشته - فارسی

 • به نام خدا         Parfois, quand quelqu'une pleure, voyez-vous, il vaut mieux ne pas se demander pourquoi!   پــَــق فوا ، کان .  کِل کــون .  پلوق ، وو آیه - وو ، ایل .  وُ.    می یو .  نُ .  پَس .  دُمان دِ.  پوق کو آ ! Parfois, seulement 3 mots assez pour causer پــَــق فوا ، سُل مان.  تقوآ . مو. اَسِ . پوق . کُزِ Elle peut se sentir bien à nouveau اِل . پو . سُ {پوس} .  سان تیق . بی یَــن . اَ . نو وو Et ces trois mots sont les suivants: اِ . سِ . تقوآ . مو . سُن . لِ . سو ای وان Je suis ici à côté de vous. ژُ.  سویی . ای سی . اَ . کوته . دُ . وو             گاهی ؛وقتی کسی را در حال گریستن می بینید ، بهتر است که نپرسید چرا؟!     گاهی فقط 3 کلمه کافیست تا باعث شود     دوباره احساسی خوب به او دست دهد   و آن سه کلمه عبارت اند از : من این جا کنارتم .     Sometimes, when someone is crying, you see, it's better not ask why! Sometimes just 3 words enough to cause She can feel good again And those three words are: I'm here beside you. اصل نوشته به زبان فارسی است که بنده آن را به دو زبان دیگه نوشته ام . ,french,learning french,romantique,دل نوشته ،زبان فرانسوی، فرانسه ، جملات کوتاه فرانسوی ، جملک ...ادامه مطلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

  گزیده مطالب

  تبلیغات

  برچسب ها